Рекламации

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

  • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез сравняване буквите и символите от заявената и доставената стока.
  • Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:

  • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от “Павли-16” ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
  • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от “Павли-16” ЕООД  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемо – предавателен протокол;
  • Клиентът съгласува с представител на “Павли-16” ЕООД  адреса, на който “Павли-16” ЕООД  желае да получи обратно стоката.
  • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на “Павли-16” ЕООД  адрес.

“Павли-16” ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.